Metsätrans 5/2020: Yksityiskohdat ratkaisevat jäähdytystehon

Liikkuvien työkoneiden hydraulijärjestelmien energiatehokkuus on parantunut vuosien varrella, mutta silti näköpiirissä ei ole tilannetta, jossa hydraulijärjestelmien jäähdyttimistä voitaisiin kokonaan luopua. Jäähdyttimien jatkuvalle kehitystyölle on siis selkeä tarve, jotta entistä enemmän jäähdytystehoa saadaan pakattua entistä pienempään tilaan.

Hydraulijärjestelmissä syntyy häviöiden seurauksena hukkalämpöä aina jonkin verran ja pelkästään säiliön, letkujen ja putkien jäähdytystehon varaan voi turvautua vain harvoissa tapauksissa. Liikkuvien työkoneiden hydraulisäiliöt ovat yleensä pienikokoisia, saattavat olla valmistettu muovista ja lisäksi ne voivat olla sijoitettuna koneen syövereihin siten, ettei ilma säiliön ympärillä vaihdu. Tällöin säiliön jäähdytysteho on lähes olematon, joten ratkaisuna on käyttää ilmajäähdytintä öljyn lämpötilan pitämiseksi sallituissa rajoissa.

Yksityiskohdilla on merkitystä

Ilmajäähdytin voi näyttää yksinkertaiselta komponentilla, mutta silti niissäkin on lukuisia teknisiä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat mm. jäähdyttimen painoon, kestoikään, ulkomittoihin, jäähdytystehoon, likaantumisherkkyyteen ja meluun. Vakiojäähdytinmallit eivät aina täytä liikkuvan työkoneen asettamia vaatimuksia, joten joskus on tarvetta hyvinkin pitkälle vietyyn räätälöintiin ja yksityiskohtien tarkkaan valintaan.

Hyvä esimerkki teknisten yksityiskohtien merkityksestä on ilmajäähdyttimen lämmönvaihdin. Öljyn virtauskanavien muotoilulla ja oikeanlaisilla turbulaattoreilla voidaan vaikuttaa virtaushäviöihin ja jäähdytystehoon. Vastaavasti myös kennostoon, jonka läpi jäähdyttävä ilma kulkee, on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riippuen halutusta jäähdytystehosta ja ympäristön likaisuudesta. Kennostoja voi myös pinnoittaa, millä voidaan vähentää likaantumisherkkyyttä tai korroosiota.

Jäähdytystehon kannalta ns. Panel cut -kennosto on hyvä valinta ja se on useissa ilmajäähdyttimissä vakiomalli, mutta likaantumisherkkyys rajoittaa sen käyttöä likaisissa olosuhteissa. Siinä vaiheessa, kun ilmavirtaus kennon läpi on estynyt osittain tai jopa kokonaan, ilmajäähdyttimen jäähdytysteho romahtaa.

 

>> Lue koko artikkeli
Metsätrans 5/2020  (pdf 771 KB)

Teksti Arto Laamanen, teknologiapäällikkö Hydac Oy