Tietosuojaseloste työnhakijarekisteri

Hydac Oy:n työnhakijarekisteri

Henkilötietolain (523/99)10 §:n ja 24 $:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä: 18.5.2018

Päivitetty: 28.2.2022

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hydac Oy
Y-tunnus: 0583910-4
Osoite: Kisällintie 5, 01730 VANTAA
Puhelin: 010 773 7100 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Riikka Vartiainen
Osoite: Kisällintie 5, 01730 VANTAA
Sähköposti: riikka.vartiainen@hydac.fi

Rekisterin nimi

Hydac Oy:n työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Keräämme rekisteriin henkilötietoja työnhakijoistamme työhönottoprosessin ajaksi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Työntekijän perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Aiempia työsuhteita koskevat tiedot: ammattinimike, työsuhteen kesto, palkkatiedot
  • Koulutustiedot: peruskoulutus, jatkokoulutus, pätevyydet
  • mahdolliset muut työntekijän itsensä antamat lisätiedot ja muut työntekijän suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Hydac Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka työnsä puolesta osallistuvat juuri kyseisen työhönottoprosessin käsittelyyn. Kullakin järjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä sijaitsee ulkoisen palveluntarjoajan palvelimilla. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Rekisterin päättäminen

Rekisteri säilyy ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehdyn yhteistyön ajan. Mikäli rekisteröity haluaa tietonsa poistettavan aiemmin, riittää ilmoitus Hydac Oy:n yhteyshenkilölle, joka poistaa tiedot.