Eurometalli 1-2/2021: Pesukoneiden suodatus kuntoon

Eurometalli 1-2/2021     Teksti Arto Laamanen, Technology Manager, Hydac Oy

Teknisen puhtauden vaaliminen tuotantolinjoilla ei ole mikään uusi trendi. Euroopassa isot autotehtaat ovat olleet teknisen puhtauden kehittämisen vetureina jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Suomessakin teknisen puhtauden parissa on toimittu jo pitkään, joten periaatteessa tietoa ja osaamista on olemassa. Hyvään lopputulokseen on kuitenkin vaikea päästä, jos teknisen puhtauden tärkeyttä ei ymmärretä tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa. Yksi kriittisistä kohteista on komponenttien pesuprosessi.

Moni nykyaikainen hienomekaaninen laite on herkkä pienille likapartikkeleille, jotka voivat kiilautua pieniin rakoihin tai tukkia suuttimia. On arvioitu, että esimerkiksi hydraulijärjestelmien vioista merkittävä osuus aiheutuu epäpuhtauksista. Hydraulijärjestelmään voi kulkeutua likaa monista eri lähteistä käytön aikana, mutta järjestelmässä on likapartikkeleita jo ennen kuin se on täytetty öljyllä ja otettu käyttöön. Koneenrakentaja kuvittelee hankkivansa ja asentavansa uusia, puhtaita komponentteja järjestelmään, mutta totuus voi olla toisenlainen. Järjestelmän uusissa komponenteissa olevat likapartikkelit saattavat jumittaa tai haitata koneen toimintoja jo käyttöönoton ja koeajojen yhteydessä. Pahimmillaan kone ehtii loppuasiakkaalle ja likapartikkelit aiheuttavat vikaantumisen takuuaikana. Tällöin ylimääräisten huoltokustannusten lisäksi koneen valmistajalle voi aiheutua mainehaitta. Komponenttipuhtaudesta ei siis kannata tinkiä.

Pesunesteen suodatus

Komponenttivalmistajilla on käytössä erilaisia teollisuuspesukoneita riippuen mm. lian määrästä, pestävien komponenttien koosta ja rakenteesta sekä halutusta pesukapasiteetistä. Komponenttien ulkopinnat saadaan pestyä riittävän tarkasti useimmilla pesukoneilla, mutta paljon porauksia tai pieniä yksityiskohtia sisältävien komponenttien sisäpintojen osalta tilanne on toinen. Tavoitteeseen pääsy vaatii usein pesuprosessin optimointia, johon kuuluu esimerkiksi pestävien osien oikea sijoittelu pesukoriin ja sopivan pesuohjelman valinta.

Lue koko artikkeli     Eurometalli 1-2/2021   (näköislehti s. 38-40)