Koneviesti 12/2020: HYDACin uuden sukupolven sähköhydraulinen apuohjaus

Teksti: Jussi Laukkanen, KV (HYDACin toimittaman teknisen tekstin pohjalta), kuvat: HYDAC

Anturitiedon pohjalta toimivan ohjausjärjestelmän perusideana on, että perävaunun yhtä tai kahta lisäakselia ohjataan traktorin ja perävaunun välisen kulman perusteella. Hydac on esitellyt uuden järjestelmän, jossa erillinen kulma-anturi on korvattu kallistuskulmaa ja kiihtyvyyttä mittaavalla yksiköllä. Tämä tuo monia etuja.

 

HYDACin sähköhydraulisen apuohjauksen pääosat

Sähköhydrauliset ohjausjärjestelmät ovat yleistymässä erilaisissa hinattavissa ajoneuvoissa. Tavoitteena on saavuttaa tarkempi ja nopeampi hallinta hinattavan ajoneuvon liikeratoihin, ja siten esimerkiksi entistä parempi ajovakaus.

Myös maatalouden perävaunuissa ja hinattavissa työkoneissa sähköhydrauliset ohjausjärjestelmät ovat yhä yleisempiä. Osasyynä tähän kehitykseen on tieliikenteen aikaisempaa tiukemmat määräykset ja standardit, jotka edellyttävät nykyään parempaa ohjattavuutta. Sen lisäksi peltomaan tiivistymisen ja muiden vaurioiden estäminen edellyttää perävaunulta tai hinattavalta työkoneelta tarkempaa vetokoneen seuraamista ja ajovakautta.

Edellisillä Agritechnica-messuilla oli esillä Hydacin kehittämä sähköhydraulinen apuohjaukseen tarkoitettu järjestelmä, joka koostui hydrauliikan, anturien ja ohjelmiston osalta erillisistä moduuleista. Hydacin mukaan modulaarisuus mahdollistaa tässä tapauksessa monipuolisen ja helposti muunneltavan käytön erilaisten perävaunujen ja työkoneiden rungoissa (jatkossa mainitaan tilan säästämiseksi vain perävaunu).

Järjestelmän perusideana on, että perävaunun yhtä tai kahta lisäakselia voidaan ohjata jäykän pääakselin mukaan. Tavoitteena on parempi seuraavuus säätämällä lisäakselien ohjauskulmaa ja sovittamalla se jäykän akselin määräämään kääntösäteeseen.

Nykyisin käytössä oleva tekniikka: kulma-anturi vetoaisassa

Perävaunun kääntösäde riippuu vetävästä ajoneuvosta ja hinattavasta laitteesta. Nykyään käytettävissä järjestelmissä mitataan vetäjän ja perävaunun välinen kulma kulma-anturilla, joka on kiinnitetty vetoaisan viereen, sen päälle tai jopa sisään.

>> Lue koko artikkeli   Koneviesti 12/2020