Koneiden kunnossapito tukee kestävää kehitystä

Promaint 3 / 2021      Teksti: Arto Laamanen, Hydac Oy
Kuva: Shutterstock

Koneiden kunnossapito ja kestävä kehitys voidaan nähdä saman kolikon eri puolina. Molemmat kytkeytyvät toisiinsa tiukasti, joten toiseen vaikuttaminen heijastuu myös toiseen. Likaantuneet ja kuluneet järjestelmät tarvitsevat enemmän energiaa ja ovat alttiita ennenaikaiselle vikaantumiselle.

Koneiden ja järjestelmien kehittäminen siten, että jätteen määrää saadaan vähennettyä, energiatehokkuutta parannettua ja käyttöikää pidennettyä, on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Lisäksi se on myös taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi öljyjen ja voiteluaineiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon panostaminen parantaa järjestelmien luotettavuutta vähentäen yllättävien tuotantokatkosten riskiä. Samalla öljyjen hankinta- ja hävityskustannukset laskevat, kun öljyjen käyttöikää saadaan pidennettyä ja öljyt vaihdetaan oikea-aikaisesti.

Viisi askelta kohti kestävää tulevaisuutta

Yritykset haluavat entistä enemmän toimia kestävän kehityksen puolesta, mutta joskus voi olla vaikea havaita, että taustalla on myös konkretiaa eikä vain kauniita korulauseita. HYDAC on luonut työkalun, jonka avulla voi muuttaa suunnitelmat ytimekkäiksi toimintasuunnitelmiksi ja dokumentoida tehdyt toimenpiteet. Sen avulla kestävä kehitys on mahdollista, käytännöllistä ja kaikkien ulottuvilla.

Seuraavia viittä vaihetta kannattaa pohtia, jos haluat työskennellä kestävän kehityksen puolesta.

1. Tunnista vallitseva tilanne ja ympäristövaikutuksesi ymmärtämällä käyttöolosuhteet ja järjestelmän kuluminen sekä kulutustarvikkeiden (esimerkiksi suodatinelementtien, hydrauli- ja voiteluöljyjen) käyttö.

2. Tunnista helposti karsittavat epäkohdat. Onko käytössä järjestelmiä, joissa öljyä kuluu paljon ja ennenaikaisiavikoja esiintyy? Käytä öljyanalyysia edukkaana työkaluna kehityskohteiden tunnistamiseen.

3. Etsi ratkaisuja ja sopivia teknologioita tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi öljyn kuntoa voidaan parantaa oikeilla suodatusmenetelmillä.

4. Pidä asiat yksinkertaisina ja testaa oletukset. Etsi yksi tai kaksi kohdetta, joissa voi parantaa järjestelmän kuntoa ja varmistaa toimenpiteiden vaikutuksen.

5. Vaikutusten jatkuva mittaaminen ja validointi voi auttaa visualisoimaan edistysaskeleita. Tulokset kannattaa pitää läpinäkyvinä.

Tunnista vallitseva tilanne

On tärkeää tunnistaa, mitä kestävän kehityksen alueita on olemassa ja missä niistä on parhaat mahdollisuudet saavuttaa konkreettisia tuloksia. Useinkaan ei vaadita uuden keksimistä, vaan tärkeintä on aloittaminen ja kestävän kehityksen toimenpiteiden priorisointi.

Vallitseva nykytilanne voidaan tunnistaa vastaamalla kysymyksiin, kuten:

    • Tiedätkö järjestelmän toimintakunnon?
    • Onko käytössä oikea suodatusmenetelmä ja optimaaliset suodattimien vaihtovälit?
    • Mikä on hydrauli- ja voiteluöljyjen sekä muiden kulutusosien vuosittainen käyttö?
    • Toimivatko järjestelmät oikean määritelmän mukaisesti haluttua tehtävää varten?

 

Lue koko artikkeli Promaint 3 / 2021 (Yumpu näköislehti)