Järjestelmät

Tarjoamme järjestelmäratkaisuja ja toteutuksia kaikilla edustamillamme teknologia-alustoilla. Lähtökohtana on aina asiakkaan tapauskohtainen tarve, johon sovitamme ratkaisumme perustuen joko valmiisiin järjestelmä tuoteperheisiin tai sitten toteutamme täysin räätälöidyn kokonaisuuden.

Tarjontamme käsittää mm. hydrauliikkajärjestelmät (koneikot), räätälöidyt venttiilistöt, voitelujärjestelmät, jäähdytysjärjestelmät, prosessisuodatusjärjestelmät ja -koneikot, mobilejärjestelmät sekä paljon muuta.

Paikallinen toteutus (suunnittelu ja kokoonpano omissa käsissä) mahdollistaa nopean ja asiantuntevan palvelun ja toteutuksen suomalaisen asiakaskuntamme tarpeisiin. Käytössämme ovat modernit 3D-suunnitteluohjelmistot.

Toteutamme YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteita järjestelmissä Fluid Engineering osaamisellamme sekä tekniikoillamme ja tarjoamme näitä lisäarvona asiakkaillemme.

Järjestelmämme ovat MADE IN FINLAND.

Toisaalta globaalin HYDAC-verkoston avulla pystymme toteuttamaan asiakkaan tarpeet kaikkialla maailmassa.

GLOBAL PRESENCE. LOCAL COMPETENCE.

Hydrauliikkajärjestelmät

Pyrimme toteuttamaan asiakaskohtaiset järjestelmät hyödyntäen mahdollisimman pitkälle jo olemassa olevia modulaarisia ratkaisuja. Toimitamme järjestelmät siinä laajuudessa kuin asiakkaan kanssa sovitaan; toimitussisältö on laajimmillaan avaimet-käteen-tyyppinen sisältäen koneikon, toimilaitteet, sähköisen ohjauksen, kenttäputkituksen ja käyttöönoton.

Toteutamme järjestelmämme energiatehokkaasti, CO2 jalanjälkeä pienentäen; hyödyntämällä HYDAC-tuotetehtaidemme tekniikoita kuten RFB säiliöoptimointia, OXiStop-vakuumitekniikkaa, KineSys-tekniikkaamme sekä itsediagnostisella kunnonvalvonnalla.

Hyötynä asiakkaille on tyypillisesti säiliökokojen pieneneminen jopa kymmenesosaan nykyisestä sekä energiatehokkuuden paraneminen jopa 90 % verrattuna nykytilanteeseen.

Voitelujärjestelmät

Vaihteisto- ja laakerivoitelujärjestelmät ovat vahvaa osaamisaluettamme. HYDAC-tuotetehtaiden laajasta valikoimasta löytyy kattava valikoima nimenomaan voitelujärjestelmissä tarvittavia komponentteja ja osajärjestelmiä. Niitä hyödyntämällä pystymme toteuttamaan voitelutarpeenne tehokkaasti; tilankäytön ja rakenteet optimoiden.

Olemme kehittäneet modulipohjaisen voitelujärjestelmätoteutuksen, jonka avulla pystymme toimittamaan nopealla aikataululla hyvin kattavan valikoiman erilaisia ratkaisuja.

Venttiilistöt

Toteutamme asiakaskohtaisesti räätälöidyt ja optimoidut venttiilistöt paikallisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Hyödynnämme HYDAC-tuotetehtaiden patruuna- ja muun venttiilivalikoiman ja integroimme venttiilistöihin kattavasti myös muut HYDAC-komponentit, kuten suodattimet ja paineakut.

Ratkaisumme takaavat maksimaalisen tilasäästön ja toimintavarmuuden.

Jäähdytysjärjestelmät

Prosessikoneiden, sähköjärjestelmien ja -komponenttien, laserlaitteiden, työstökoneiden yms. tarvitsemat jäähdytysjärjestelmät ovat meille tuttuja. Komponenttivalikoimamme mahdollistaa jäähdytyksen toteutuksen veden, ilman, vesi-glykolin tai muiden väliaineiden avulla; hyödyntäen valmiita HYDAC-jäähdytysmoduleita, ilma- tai vesijäähdyttimiä tai kompressorijäähdyttimiä.

Prosessijärjestelmät

Prosessinesteiden ja veden käsittelyyn tarkoitetut pumppaus-, suodatus- ja jäähdytysjärjestelmämme perustuvat HYDAC-prosessiteknologian tarjoamiin peruskomponentteihin. Niitä hyödyntäen suunnittelemme asiakaskohtaiset ratkaisut huomioiden kulloisenkin sovelluskohteen vaatimukset.

Mobilejärjestelmät

Mobilekoneiden tarvitsemat osa- ja kokonaisjärjestelmät sisältävät mm. pumput, venttiilistöt ja jousitusjärjestelmät sekä näihin kaikkiin liittyen sähköiset ohjausjärjestelmät. Myös koneen öljysäiliö on järjestelmä, jonka optimointi on yhä tärkeämpää. Pystymme toteuttamaan ohjausjärjestelmän huomioiden myös viimeisimmät koneiden turvallisuuteen liittyvät kansainväliset standardit.