Promaint 3/2020: Energiansäästöä hydrauliikan hajautuksella

Promaint 3/2020  Teksti Arto Laamanen, Technology Manager, Hydac Oy

Energian ja raaka-aineiden hinnat kohoavat, joten tuotantojärjestelmien käyttökulujen alentaminen on yksi keino estää tuotteiden hinnannousu samassa tahdissa. Tuotantojärjestelmän energiatehokkuutta voi parantaa yksittäisillä muutoksilla, mutta isommat parannukset voivat vaatia laajempaa uudelleenarviointia.

 

Keskitetystä hajautettuun hydraulijärjestelmään?

Vuosikymmenien ajan tuotantolinjojen hydraulijärjestelmiä on toteutettu keskitetyillä hydraulikoneikoilla. Yhdellä koneikolla tuotetaan hydrauliteho lukuisille käyttökohteille, vaikka ne olisivat ripoteltuna ympäri tuotantolinjaa tai tehdasta. Tämä voi tuntua tutulta ja turvalliselta ratkaisulta myös uutta järjestelmää suunniteltaessa, koska näin on ollut aina ennenkin. Hydrauliikan hajautus on kuitenkin usein realistinen toteutusvaihtoehto ja selkeitä etuja on saavutettavissa.

Hajautetussa järjestelmässä hydraulikoneikkoja joudutaan hankkimaan useampia ja ne sijoitetaan lähelle käyttökohteita. Kooltaan yksittäiset koneikot ovat selvästi pienempiä kuin mitä keskitetyn järjestelmän koneikko olisi ja juuri tämä mahdollistaa koneikon sijoittamisen lähelle käyttökohdetta. Koneikosta voidaan saada todella kompakti, jos säiliön koko optimoidaan hyödyntämällä virtaussimulointeja ja uudentyyppisiä paluusuodattimia, jotka tehostavat ilman erottumista öljystä. Tehokkaimpana vaihtoehtona säiliöoptimoinnissa on alipaineeseen perustuvat menetelmät (esim. HYDAC OXiStop), jotka poistavat vapaan ilman lisäksi myös liuennutta ilmaa ja vettä.

Hajautetussa järjestelmässä putkistojen pituudet pysyvät maltillisina, mikä lyhentää järjestelmän rakentamiseen kuluvaa aikaa ja alentaa putkiston hankintahintaa. Myös mahdollisia vuotopaikkoja on vähemmän hajautetun järjestelmän putkilinjoissa ja vuodot on helpompi havaita. Hajautuksen myötä hydraulijärjestelmän kokonaisöljymäärä pienenee, koska pitkiin putkistoihin ei varastoidu öljyä.

Lyhyempien putkilinjojen ansiosta putkistojen painehäviöt pienenevät, mutta energiaa säästyy myös, kun hajautetun järjestelmän koneikko voidaan optimoida yhteen tai korkeintaan muutamaan käyttökohteeseen. Pumpun tuoton, painetason tai säätöperiaatteen suhteen ei siis tarvitse päätyä kompromisseihin.

 

Lue koko artikkeli    Promaint 3/2020 (Yumpu s. 30 ja 32)