Paineakkujen kunnonvalvonta uudelle tasolle

Perinteisesti paineakkujen kunnonvalvonta on perustunut määräaikaistarkastuksiin. Nyt sähköinen kunnonvalvonta tarjoaa mahdollisuuden siirtyä kriittisissä kohteissa reaaliaikaiseen seurantaan.

Koneiden kunnonvalvonta on nykyään jo arkipäivää. Näin vältytään odottamattomilta vikaantumisilta mahdollisimman tehokkaasti ja koneet saadaan pidettyä käynnissä halutusti. Kunnonvalvonta onnistuu ilman antureitakin pohjautuen esimerkiksi määräaikaishuoltojen yhteydessä tehtyihin mittauksiin ja visuaalisiin tarkastuksiin. Jos kunnonvalvonta halutaan toteuttaa jatkuvana ja luotettavasti, se tarkoittaa järjestelmän varustamista kunnonvalvontaan soveltuvilla sähköisillä antureilla.

Hydrauli- ja voitelujärjestelmät ovat tärkeitä koneiden ja järjestelmien osia. Niissä käytettävät nesteet siirtävät tehoa, estävät korroosiota ja samalla voitelevat komponentteja. Lisäksi ne kuljettavat lämpöä ja epäpuhtauksia pois järjestelmän komponenteista.

 

>> Lue koko artikkeli   (Promaint 5 / 2016)